Sevinç ve üzüntüleri niçin paylaşmalıyız?

Sevinç ve üzüntüleri niçin paylaşmalıyız?

Sevinç ve üzüntüleri niçin paylaşmalıyız?

Paylaşmak niçin önemlidir?

Toplumsal hayat paylaşma üzerine kuruludur, çünkü insan tek başına yaşayamaz. Paylaşım erdemli ve güzel bir davranıştır. İslam dini de bizi yardımlaşma ve paylaşmaya yönlendirir. Kur’an-ı Kerim’de paylaşmaya teşvik edici birçok ayet bulunmaktadır.

Paylaşım sadece maddi şekilde değildir. İnsanlar; sevinç, üzüntü, duygu ve düşüncelerini de paylaşma ihtiyacı duyarlar. Bu yüzden; aile, eş, dost ve akrabalarımızla paylaşım içinde olmalıyız.

Paylaşım sadece aile ve arkadaşlar arasında olmaz. Yardımlaşma ve paylaşma vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için de gereklidir. Böylece birlik ve beraberlik duyguları gelişir, zorluklar daha kolay aşılır. Kurtuluş Savaşı’nda, bağımsızlığın kazanılmasında bu dayanışmanın büyük bir yeri vardır.

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın temelinde iyiliği sevme ve kötülükten kaçınma vardır. Böylece insanlar birbirlerini sever, sayar, merhametli, hoşgörülü davranırlar. Bu yapıdaki bir toplum çok daha güçlüdür. Toplumda dayanışma olmazsa birlik ve beraberlik tehlikeye düşer, toplum mutsuz ve huzursuz olur. Bu nedenle dayanışma ve yardımlaşmaya büyük önem vermeliyiz.

Sevinçlerimizi niçin paylaşmalıyız?

İnsan sevinçli ve mutlu bir haber aldığında içi içine sığmaz. Bunu sevdiği insanlarla paylaşmak ister. Çünkü sevinçler ve mutluluklar paylaşıldıkça artar. Hem bireysel hem de toplumsal anlamda sevinçli zamanlarımızı paylaşmalıyız. Milletçe sevindiğimiz, kutladığımız bayramlar buna örnektir. Bu günler:

Dini bayramlar
Milli bayramlar
Kandil geceleri
Cuma günleri
Ramazan ayı

Dini bayramlarımız nelerdir?

Ramazan Bayramı
Kurban Bayramı

Milli bayramlarımız nelerdir?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı

Dini ve milli bayram günlerinde çeşitli kutlamalar yapılarak, sevinçli ve mutlu zamanlar paylaşılır.

Dini Bayramlarımız Nelerdir?

İslam dininde iki tane dini bayram vardır. Bunlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’dır. Her iki bayram da ismini yapılan ibadetlerden alır.

Ramazan Bayramı nedir?

Dini bayramların ilkidir. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar sonucunda bu bayram kutlanır. Müslümanlar fitre ve zekatlarını genelde bu bayram zamanında verirler. Böylece iyilikler dolu bir ayın bitimiyle bayram kutlanır.

Kurban Bayramı nedir?

Ramazan Bayramı’ndan 2 ay 10 gün sonra kutlanır. Kurban bayramı 4 gün sürer ve ekonomik durumu iyi olanlar Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kurban keserler. Kurban eti üç parçaya ayrılır:

  • Kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
  • Akraba, komşu ve gelen misafirlere verilir.
  • Kalan kısım ev halkı için ayrılır.

Dini bayramlarda aile büyükleri tek tek ziyaret edilir, elleri öpülür, hayır duaları alınır. Dargınlar barıştırılır, uzaktaki akrabalara ile telefonlaşılır. Böylece herkes bayram sevincini yaşar ve paylaşır.

Milli Bayramlarımız Nelerdir?

Tarihimize baktığımızda milletimizin başarı sağladığı birçok önemli gün vardır. Bu günler her yıl milli bayramlar olarak kutlanır. Milli bayramlarımız sayesinde birlik ve beraberlik duygularımız güçlenir, toplum birbirine daha sıkı kenetlenir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nedir?

Milli bayramlarımızdan biridir. 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması dolayısıyla bu bayramı kutlarız. Her yıl, 23 Nisan günü çocuk şenliği dolayısıyla ülkemize gelen her devletten çocuklar en güzel şekilde ağırlanır. Çocuklar rengarenk giyinir, çeşitli gösteriler ile bugünü kutlarlar.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Nedir?

Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gün olması nedeniyle önemlidir. Atatürk bu tarihte ülkemizin düşmanlardan kurtulmasının ilk adımını atmıştır ve bugünü de Türk gençliğine hediye etmiştir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedir?

Cumhuriyet ilan edilmiş ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu yüzden bu bayram milletimiz için çok önemli bir yere sahiptir.

30 Ağustos Zafer Bayramı Nedir?

Atatürk’ün başlattığı Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması ile kutlanan milli bir bayramdır.

Kandil Gecelerimiz Nelerdir?

Dinimizde kutsal ve önemli sayılan birçok mübarek gece vardır. Bu gecelere kandil geceleri denir. Kandil gecelerimiz şunlardır:

Mevlid Kandili
Regaib Kandili
Miraç Kandili
Berat Kandili
Kadir Gecesi

Mevlid Kandili Nedir?

Hz. Peygamberin doğduğu gecenin yıl dönümüdür. Bizler bu mübarek geceyi Mevlit Kandili olarak kutlarız.

Ragaib Kandili Nedir?

Kelime anlamı çok istenen, rağbet edilendir. 3 ayların başlangıcı olan bu gecede yüce Allah’ın rahmet ve bağışlamasının çok olduğuna inanılır.

Miraç Kandili Nedir?

Peygamberimizin miraca yükseldiği ve beş vakit namazın Allah tarafından Müslümanlara farz kılındığı gecedir.

Berat Kandili Nedir?

Berat kurtuluş anlamına gelir. Yüce Allah tarafından af dileyenlerin günahlarının affolunduğuna inanılan gecedir. Bu yüzden tüm Müslümanlar bu geceyi dua ve ibadetler ile geçirirler.

Kadir Gecesi Nedir?

İslam aleminde kadir gecesinin anlamı ve önemi ayrıdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de o gece meleklerin yeryüzüne indiğine dair ayetler vardır.

Dini bayramlar, milli bayramlar ve kandil gecelerinden başka Cuma Günü ve Ramazan Ayı da kutsal olan ve ibadetle geçen günlerdir.

Nevruz Bayramı Nedir?

Yeni gün anlamına gelir. Orta Çağ’dan günümüze kadar çeşitli Türk boylarınca tabiatın yeniden canlanmasını ve tarımsal faaliyetlerin başlamasını temsil eder. Nevruz, 21 Mart’ta Bahar Bayramı olarak kutlanır. Nevruz’un en önemli geleneği yakılan ateş üzerinden atlamaktır.

Hıdırellez Bayramı Nedir?

Hızır günü diye bilinir. Her yılın 6. Mayıs’ında kutlanır. Kökeni Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu’da yaz bayramlarına dayanır.

Hıdırellez zamanı kurbanlar kesilir, çeşitli yemekler hazırlanır, oyunlar oynanır, eğlenceler düzenlenir.

Üzüntülerimizi Paylaşmanın Önemi Nedir?

İnsanın sevinçli zamanları olduğu gibi üzüntülü ve mutsuz zamanları da olabilir. Bu gibi durumlarda insan ailesi ve dostlarıyla sıkıntılı halini atlatmak ister. Çünkü bu sayede insan güç toplar, moral bulur.

İnsan her zaman sağlıklı olmaz. Dönem dönem hastalanabilir. Sağlık da hastalık da insanlar için bir gerçektir. İslam dini hasta ziyaretine büyük önem verir. Geçmiş olsun, Allah şifalar versin, vb. iyi dileklerimizi hastalara iletmeliyiz.

Ayrıca geçmişimizi anmalı, zor durumda olanlara yardım etmeli, engelli insanlara sevgi ile yaklaşmalı ve sıkıntıları paylaşmalıyız.

İnsan her durumda mutlaka paylaşımcı, yardımsever olmalı, dini ve milli bayramlarına sahip çıkmalı, sevinç ve üzüntülerini paylaşmalıdır.

Toplumu oluşturan bireyler maddi imkanlar açısından aynı şartlara sahip olmayabilir. Varlıklı insanlar sahip oldukları imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşırlar. Yoksul insanları gözetip kollar, eğitim ve öğretimlerinde onlara yardımcı olurlar.

“Sizden biriniz kendisi için istediğini mü’min kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz.” (Hadis-i Şerif)

Toplumsal hayat hoşgörü üzerine kuruludur. Hoşgörülü olmayan insanlar toplumda gittikçe yalnızlaşırlar.

İnsanlar birbirlerine yardımcı olduklarında toplumsal huzur ve mutluluğa katkı sağlamış olurlar.

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve bir diğerini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olunca diğer organları da bu yüzden rahatsız olurlar.” (Hadis-i Şerif)

Bayramlar mutlu ve sevinçli olduğumuz günlerdir. Bu günlerde dostluk, yardımlaşma ve dayanışma artar, milli birlik ve beraberlik duyguları güçlenir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir