Cami nedir? Camilerin genel özellikleri nelerdir?

Caminin içinden bir görünüm
Caminin içinden bir görünüm

Camilerde neler yapılır?

Müslümanların toplanıp bir araya geldikleri ve ibadet ettikleri yere cami adı verilir. Camilerin küçük ve genellikle minaresiz olanlarına ise mescit denir.

Camiler mimari bakımından diğer binalardan farklı inşa edilirler. Camilerin, minber, vaaz kürsüsü, minare gibi bölümleri vardır.

Mihrap, kıblemiz Kâbe’nin yönünü gösteren, imamın namaz kıldırırken durduğu, duvarda bulunan girintili yerdir. Namaz kıldıran din görevlisine imam denir.

Minber, cuma ve bayram namazlarında hatibin hutbe okumak için çıktığı, mihrabın sağında yer alan merdivenli yüksekçe yerdir. Hutbe, cuma ve bayram namazlarında cemaati bilgilendirmek için yapılan dinî içerikli konuşmadır. Hutbe okuyan din görevlisine hatip denir.

Vaaz kürsüsü, vaaz veren din görevlisinin oturduğu yüksekçe yerdir. Cami ve mescitlerde yapılan dinî içerikli konuşmalara vaaz, vaaz veren din görevlisine de vaiz denir.

Camide kılınan namazlar insanları birbirine kaynaştırır, toplumsal dayanışmaya katkı sağlar.

Minare, namazların vakti geldiğinde müezzinin çıkıp ezan okuduğu, salâ verdiği kule şeklindeki ince ve uzun yapıdır. Minarenin üzerinde bulunan, küçük balkon gibi çıkıntılara şerefe adı verilir. Ezan okuyan din görevlisine müezzin denir.

Şadırvan, camilerin avlusunda abdest almak için yapılmış olan çeşmeli yapıdır.

Cami ve mescitlerde cemaatle ya da tek başına namaz kılınır, Kur’an okunur, dua edilir, vaaz ve hutbe dinlenir.

Camiler, Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatında önemli bir yere sahiptir. Beş vakit namaz ve cuma namazı sayesinde Müslümanlar camilerde bir araya gelir, tanışır ve kaynaşırlar. Birbirlerinin sorunlarından, dert ve sıkıntılarından haberdar olurlar. Bunların çözümü için çaba gösterir, dayanışma içine girerler. Bu da toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlar, birlik ve beraberlik duygularını geliştirir. Ayrıca cuma ve bayram namazlarında okunan hutbeler, ramazan ayında ve diğer zamanlarda yapılan vaazlar Müslümanların toplumsal ve dinî konularda bilgilenmesini, ahlaki açıdan gelişmesini sağlar.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir