S harfi ile başlayan kelimeler

Sefalet

S harfi ile başlayan kelimeler

S harfi ile başlayan kelimelerin sözlük anlamı

Sağlık kelimesinin sözlük anlamı: Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

Salavat kelimesinin sözlük anlamı: Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygı bildirmek için okunan dua.

Sarkaç kelimesinin sözlük anlamı: Bir nokta çevresinde git gel hareketi yapan cisim.

Saygı kelimesinin sözlük anlamı: bir kimseye veya bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusuna denir.

S harfi ile başlayan kelimelerin sözlük anlamı

Sefalet kelimesinin sözlük anlamı: Yoksulluk.

Sembol kelimesinin sözlük anlamı: Simge.

Sevap kelimesinin sözlük anlamı: İyi ve güzel davranışlar karşılığında Allah tarafından verilen mükâfat. Böyle bir mükâfat kazandıracak hayırlı iş ve davranış.

Seyahat kelimesinin sözlük anlamı: Yolculuk.

S harfi ile başlayan kelimelerin sözlük anlamı

Slogan kelimesinin sözlük anlamı: Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz.

Sorumluluk kelimesinin sözlük anlamı: Sorumlu olma durumu.

Spor kelimesinin sözlük anlamı: Kişisel ve toplu olarak gerçekleştirilen genellikle bazı kurallara göre yapılan beden hareketlerinin tümü.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir