Hayvan sevgisi ile ilgili hikayeler

Sarman’ı ilk kez bahçede görmüştüm. Yeşil çimenlerin üstüne …