K harfi ile başlayan kelimeler

Konak

K harfi ile başlayan kelimeler

K harfi ile başlayan kelimelerin sözlük anlamı

Kandil kelimesinin sözlük anlamı: Eskiden evlerde aydınlanma amacıyla kullanılan bir ışık kaynağı.

Kask kelimesinin sözlük anlamı: Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık.

Kaykay kelimesinin sözlük anlamı: Türlü maddelerden yapılmış, altında tekerlekler bulunan, üzerinde kayılan alet.

Kereste kelimesinin sözlük anlamı: Çeşitli eşyalar yapmak için kesilip biçilerek işlenmeye hazırlanan ağaç parçası.

Kırtasiye kelimesinin sözlük anlamı: Defter, kâğıt ve kalem gibi araç gereçlerin satıldığı dükkân.

Kıta kelimesinin sözlük anlamı: Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri.

Kıtır kıtır kelimesinin sözlük anlamı: Çok pişirilmekten veya kızartılmaktan kuru ve gevrek bir duruma geçmiş olan.

Kombi kelimesinin sözlük anlamı: Isıtmada kullanılan yakıtı düzenli ve ayarlı biçimde yakan araç.

Konak kelimesinin sözlük anlamı: Büyük ve gösterişli ev.

Konferans kelimesinin sözlük anlamı: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma.

Kroki kelimesinin sözlük anlamı: Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.

Kurban kelimesinin sözlük anlamı: Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan.

Kültür kelimesinin sözlük anlamı: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.

Küre kelimesinin sözlük anlamı: Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir