İslam ve ekonomik hayat ile ilgili değerlendirme soruları

altın para anahtar

İslam ve ekonomik hayat ile ilgili değerlendirme soruları

1. İslam ekonomisinin ahlaki temelleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.
İslam ekonomisi, İslami emirler ve kurallar doğrultusunda kuralları belirlenmiş ekonomik ve iktisadi düzen olarak bilinmektedir. İslam ekonomisi ana ilkeleri olarak faiz, risk almadan para kazanmak, kumar ve ticarette aldatmak kesinlikle yasaklanmıştır. İslam, zenginlerin malları doğrultusunda her yıl kırkta birinin zekat olarak verilmesini emreder. Kazancın emek karşılığında elde edilmesi doğrultusunda faiz haram kılınmıştır. Paranın saklanması halinde zekat verilmesi gereği ile paranın ekonomiye sokulmasına öncülük edilmektedir.

2. Helal kazanca önem vermenin birey toplum huzuru açısından yararları nelerdir? Belirtiniz.
Helal kazanç, alın teri ve emek harcanarak kazanılan kazançtır. Helal kazanç bireylerin hayatında çok önemlidir. Çünkü geçim kaynakları sayesinde ailelerini geçindiren insanlar helal kazancın bereketine inanırlar. Helal kazanca önem verilmesi birey ve toplum huzuru için çok önemlidir. Toplumda adil bir düzenin oluşması, hakların korunması ve emeklerin karşılığını bulması için helal kazanca önem verilmesi gerekir. İşçinin hakkının teri kurumadan vermek, Allah’ın çizdiği sınırlar dahilinde geçimini sağlamak, bireylerin hayatında ve toplumda bereketli bir hayatın yaşanmasını sağlar. Bu nedenle işveren ve işçilerin kanaatkar olarak helal kazanca itibar etmeleri gerekir.

3. İnfak kültürünün birey ve topluma ne gibi katkıları vardır? Örnek vererek açıklayınız.
İnfak etmek, maldan, mülkten, servetten vermek demektir. İnfak bir kültürdür. İnfak sayesinde bilginin, emeğin değeri bilinir ve anlaşılır. İnfak kültürünün yaşatılması için toplumda insanların fakirlik, yoksunluk gibi sorunları bilmesi ve görmesi gerekir. İnfak kültürünün birey ve topluma önemli katkıları vardır. Toplumda infak eden kesim maddi durumu iyi olanlardır. Bir kimsenin düzenli olarak malından ve servetinden infak etmesi, kimsesiz çocukların eğitim, öğretim, barınma, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilir. Bu da infakın en güzel örneklerinden biridir. İnfak eden insanlar manevi huzur bulur ve cenneti arzular, toplumda da ekonomik dengeler korunur ve bireyler ihtiyaçlarını kolayca karşılar.

4. “Kim darda kalmış (borçlu) bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir.” (Müslim, Zühd, 74.) hadisinde verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.
Toplum hayatında herkesin belli başlı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için insanların geçim kaynakları bulması gerekir. Helal kazanç elde ederek ihtiyaçların karşılanması gerekir. Darda olan kimselere yardım edilmesi çok önemlidir. Borcu olan ve dara düşen kimselere zaman verilmesi veya o kişinin borcunun silinmesi Allah’ın sevdiği işlerden bir iş olarak borcu silen kişi için cennete gitme vesilesi olabilir. Borcu bağışlayan ve bir dara düşenin sıkıntısını gideren kişinin Allah da sıkıntısını giderir. Allah mazlumu da ona yardım edeni de korur.

5. Bir işveren ve işçinin kazançlarının helal olabilmesi için hangi hususlara dikkat etmeleri gerekir? Yazınız.
Bir işveren ve işçinin kazançlarının helal olabilmesi için hakkaniyetli olmaları gerekir. İşçi, işverenin kendisine verdiği görevleri hakkıyla yerine getirmeli, alın teri dökerek dürüst bir şekilde işlerini tamamlamalıdır. Aynı şekilde işveren de, işçisinin hakkını gözetmeli, dürüst olmayan fiillerde bulunmamalı, işinin ve işçinin hakkını vermelidir. Bu şekilde işçi ve işverenin kazandıkları helal olabilir.

6. Kul hakkı niçin önemlidir? Açıklayınız.
Kul hakkı denilince de insanların birbirlerine karşı hakları anlaşılır. Bu anlayış, İslâm toplumlarında son derece yüksek ve örnek bir hak ve sorumluluk bilinci geliştirmiştir. Kul hakkı, kulların birbirlerine karşı haklarını kapsamaktadır. Kul haklarının gözetilmemesi toplumda türlü sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, kul hakkı yiyen kişinin günahını kullar bağışlayacaktır. Allah, kul hakkı yiyenlerin bağışlanmasını kulların tasarrufuna bırakmıştır. Bu bakımdan önemlidir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir