A harfi ile başlayan kelimeler

antilop yavru

A harfi ile başlayan kelimelerin sözlük anlamı

Abone kelimesinin sözlük anlamı: Önceden parasını ödeyerek, bir şeye belli bir süre için alıcı olma işi.

Afiş kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyi duyurmak ve tanıtmak için hazırlanan duvar ilanı.

Akraba kelimesinin sözlük anlamı: Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler.

Akrostiş kelimesinin sözlük anlamı: Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir sözcük çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume.

Alerji kelimesinin sözlük anlamı: Bir takım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne vücudun gösterdiği aşırı tepki.

Âlim kelimesinin sözlük anlamı: Bilgin, iyi bilen, hakkıyla bilen, bilgili.

Ambalaj kelimesinin sözlük anlamı: Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme.

Amel kelimesinin sözlük anlamı: Yapılan iş, edim, fiil. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.

Âmentü kelimesinin sözlük anlamı: İslam dininin altı temel inancını ifade eden “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere ve hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inandım” anlamındaki Arapça cümlenin ilk kelimesi.

Anı kelimesinin sözlük anlamı: Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan hafızanın sakladığı her türlü iz, hatıra.

Anons kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber.

Antilop kelimesinin sözlük anlamı: Sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan.

Antrenman kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi bir konuda yapılan hazırlık.

Arkeolog kelimesinin sözlük anlamı: Kazı bilimci.

Atık kelimesinin sözlük anlamı: Kullanılacak durumdan çıkmış, atılacak madde. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde.

Atıştırmalık kelimesinin sözlük anlamı: Yemek yerine geçmeyen ve çabuk tüketilen yiyecekler.

Atletizm kelimesinin sözlük anlamı: Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma, atma vb. tek başına yapılan bireysel sporların genel adı.

Av kelimesinin sözlük anlamı: Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi.

Ayet kelimesinin sözlük anlamı: Surelerin içinde yer alan, başından ve sonundan özel işaretlerle ayrılan bir veya birkaç cümleden oluşan ilahî söz.

Aziz kelimesinin sözlük anlamı: Mutlak surette güç, kuvvet ve şeref sahibi anlamında Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biri.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir