Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin

Yönetiminde bulunan, gözetiminde olan kimseleri maddî ve manevî yönden tatmin etmelisin.