Tarikat nedir?

Tarikat, İslam geleneğinde ve daha genel olarak dini ve mistik uygulamaların bulunduğu birçok kültürde kullanılan bir terimdir.