Ülkemize göç etmiş insanlara nasıl davranmalıyız?

Çevrenizdeki farklı kültürlere sahip insanların yaşamlarına ait neler biliyorsunuz?