Tasarım odaklı düşünmenin aşamaları nelerdir?

Tasarım odaklı düşünme sürecinin ilk adımı, karşılaşılan sorunu anlamaktır.