Çürük tahta çivi tutmaz

Bozulan bir şeyin eski halini alması imkansızdır.