Alkol Kullanımının İnsan Sağlığına ve Davranışlarına Etkileri Nelerdir?

Alkolün aşırı miktarda ve kronik kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan alkolizm, bireysel ve toplumsal
açıdan önemli sorunlara neden olur.