Tamirat ne demektir?

Tamirat ne demektir? “Tamirat” kelimesi Türkçede “onarma”, “düzeltme” veya “tamir etme” anlamına gelir. Genellikle bir şeyin, özellikle bir cihazın, yapının veya mekanizmanın bozulan veya zarar gören kısımlarının onarılması, eski haline getirilmesi sürecini ifade eder....