Category: Sözlük

0

ChatGPT nedir?

ChatGPT nedir? ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen, doğal dil işleme (NLP) alanında çalışan bir yapay zeka dil modelidir. GPT, “Generative Pre-trained Transformer” ifadesinin kısaltmasıdır ve bu modelin temel yapısını tanımlar. ChatGPT, insanlarla doğal ve anlamlı...

0

Deprem nedir?

Deprem nedir? Deprem, yer kabuğundaki kırılmalar veya kaymalar sonucunda ani olarak açığa çıkan enerjinin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsması olayıdır. Bu sismik dalgalar, yer kabuğunun çeşitli katmanları boyunca yayılır ve yüzeye ulaştıklarında sarsıntılara neden...

0

Suçüstü ne demektir?

Suçüstü ne demektir? “Suçüstü” (veya “suçüstü hali”) terimi, bir suçun işlenmekte olduğu veya işlendikten hemen sonra failin suçun izleriyle birlikte yakalanması durumunu ifade eder. Türk Ceza Kanunu’na göre suçüstü hali, birkaç durumu kapsar: 1....

0

Kopya nedir?

Kopya nedir? “Kopya” terimi, farklı bağlamlarda kullanılır ve bu bağlamlara göre anlamı değişir. İşte en yaygın kullanımları: 1. Eğitim ve Sınavlar: – Kopya Çekmek: Bir öğrencinin, sınav sırasında yasadışı veya etik dışı yollarla cevapları...

0

İkamet ne demektir?

İkamet ne demektir? “İkamet” kelimesi, bir kişinin belirli bir yerde sürekli olarak yaşamasını veya kalmasını ifade eder. Türkçede genellikle “ikamet” kelimesiyle anlatılmak istenen, kişinin yasal ve fiili olarak bir yerde bulunması, orada yaşaması veya...

0

Enkaz ne demektir?

Enkaz ne demektir? “Enkaz” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilen ve genellikle yıkılmış veya tahrip olmuş yapıların kalıntılarını ifade eden bir terimdir. İşte enkaz kelimesinin anlamları ve kullanım alanları: Tanımı 1. Yıkıntı veya Harabe: Bir yapı...

0

Tamirat ne demektir?

Tamirat ne demektir? “Tamirat” kelimesi Türkçede “onarma”, “düzeltme” veya “tamir etme” anlamına gelir. Genellikle bir şeyin, özellikle bir cihazın, yapının veya mekanizmanın bozulan veya zarar gören kısımlarının onarılması, eski haline getirilmesi sürecini ifade eder....

0

Sahiplendirme ne demektir?

Sahiplendirme ne demektir? “Sahiplendirme” kelimesi, genellikle terk edilmiş, bakıma muhtaç veya evsiz hayvanların yeni bir sahip bulması sürecini ifade eder. Bu süreç, hayvanların barınaklardan veya geçici koruyuculardan alınıp kalıcı bir eve yerleştirilmesini içerir. Sahiplendirme,...

0

Rezerv alan ne demektir?

Rezerv alan ne demektir? “Rezerv alan” terimi, genellikle belirli bir amaç için ayrılmış veya korunmuş toprak parçalarını ifade eder. Bu terim, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir: 1. Doğal Koruma Alanları: Rezerv alanlar, doğal ekosistemleri, biyolojik çeşitliliği...

0

Katliam ne demektir?

Katliam ne demektir? “Katliam” kelimesi, Türkçede “toplu öldürme” anlamına gelir. Genellikle büyük grupların, özellikle savunmasız veya silahsız insanların, kasıtlı ve sistematik bir şekilde öldürülmesini ifade eder. Katliam, savaşlar, etnik temizlik, soykırım veya terör eylemleri...