Rezerv alan ne demektir?

Rezerv alan ne demektir? “Rezerv alan” terimi, genellikle belirli bir amaç için ayrılmış veya korunmuş toprak parçalarını ifade eder. Bu terim, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir: 1. Doğal Koruma Alanları: Rezerv alanlar, doğal ekosistemleri, biyolojik çeşitliliği...