Temel Eğitici Kitap Olarak Kur’an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri

Temel Eğitici Kitap olarak Kur’an-ı Kerim’in özellikleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

İslam’ın Temel Kaynağı Kur’an-ı Kerim nasıl bir kitaptır?

Kur’an-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayınının Kadir Gecesi indirilmeye başlamıştır.

632 yılına kadar inen Kur’an 23 yılda tamamlanmıştır.

Kur’an-ı Kerim’in tamamı Allah’ın sözleridir.

İndirildiği andan itibaren hem yazıldığı hem de ezberlendiği için hiç bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır.

Kur’an-ı Kerim dinimizin temel kaynağıdır.

Kur’an’dan başka Hz. Peygamberimizin de hadislerini okumalı ve örnek alınması gereken sünneti olduğunu unutmamalıyız.

Sünnet nedir? Sünnet, peygamber efendimizin yaşam şeklidir.

Kur’an iyiye ve güzele yönlendirir, kötülüklerden sakındırır.

Allah hem bu dünyada hem de ahirette insanların mutlu ve huzurlu olmalarını ister. Bunu sağlamak için de vahiyler göndererek doğru yolu bulmalarını sağlar. Kur’an’in amacı budur; yani insanları iyiliğe ve güzelliğe doğru yönlendirmektir.

Kur’an insanları barışçı ve dostça şekilde yaşamaya çağırır. Böylece insanlar kötü ve bencilce
duygulardan uzak durur. Kur’an’da bununla ilgili birçok ayet bulunmaktadır.
· İçki içmek
· Kumar oynamak
· Hırsızlık yapmak, hile yapmak
· Haksız kazanç elde etmek
· Kul hakkı yemek
gibi kötü davranışlar dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır. Biz de Kur’an’ın emir ve yasaklarına dikkatle uymalı ve tüm kötülüklerden uzak durmalıyız.

Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği nasıldır?

Allah insanlara doğru yolu göstermek için peygamber aracılığıyla ilahi kitaplar göndermiştir. Bu ilahi kitaplardan biri de Kur’an-ı Kerim’dir ve tüm insanlara hidayet kaynağı olarak yollanmıştır. Kur’an verdiği bilgilerle biz insanlara doğru yolu gösterir, doğru yolu buldurur.

Ayrıca, Allah Kur’an’da insanların kendisine kulluk etmesini istediği için yarattığından bahsetmektedir. Bu
yüzden Allah’a ibadet etmek çok önemlidir. İnsanın ilk önemli amacı Allah’ı tanımak, bilmek, inanmak ve ibadet etmektir.

Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de şu hususlara dikkat çekilmektedir:

Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratıp, insana sayısız nimetler sunmuştur. İnsan da bunun için Allah’a şükretmektedir.

Yüce Allah insanı sevmekte ve değer vermektedir. Bu nedenle insana akıl vererek iyiyi ve kötüyü ayırt etmesini istemiştir.

Kur’an’a göre insan, Allah’la aracısız şekilde iletişim kurabilir. Bunun yolu da dua etmekten geçer, çünkü Allah her an kulunu duyar ve görür.

Yüce Allah bağışlayıcıdır, pişmanlık duyup tövbe eden her kulunu affeder. Bunun yolu da dua etmekten geçer. Çünkü bu duaların karşılığinı vereceğini söyler.

Kur’an insanlar arası, sosyal ilişkilerin düzgün olmasına önem verir. Kur’an zor durumda olanlara yardım etmeyi, öksüz, yetim, yoksul ve muhtaçları
korumayı, gözetmeyi emreder.

Kur’an, insanların birbirinin hakkına saygılı olmayı emreder. Adaletli olmak, dürüst davranmak, emanete iyi bakmak dinimizce emredilir.

Kur’an’da insan ve evren ilişkisine değinilir. Evren ve evrendeki düzen Allah tarafından insan için var edilmiştir. Yüce Allah insanı sevdiği ve deger verdiği için ona sayısız nimet ve çeşitli rızıklar vermiştir.
Allah, Kur’an’da kainattaki yaratılışın ve eşsiz düzenin kendi eseri olduğunu kavramamızı ister.

İnsanlar dünyadaki nimetlerden sadece faydalanmamalı, korumalıdır da. İnsanlar
tabiata ve bu mükemmel düzene en iyi biçimde sahip çıkmalıdır, doğal dengeyi bozmamalıdır.

Evren ve evrendeki varlıklar tesadüfen meydana gelmemiştir. Her şeye gücü yeten ve yoktan var eden sadece Allah’tır.

Allah evrendeki hiç bir şeyi boş yere yaratmamıştır. Herşeyin bir ölçüsü ve bir dengesi vardır.

Evrendeki tüm varlıklar, Allah’ın belirlediği yasalar çergevesinde ve onun buyruğu doğrultusunda hareket etmektedir

Allah’ı Arayan insan Hz. İbrahim Kimdir?

Hz. İbrahim Kur’an’da genişçe bahsedilen bir peygamber olup Harran Bölgesi’nde doğup yaşamıştır. Onun zamanında insanlar; Güneş, Ay, yıldızlar ya da putlara tapıyorlardı. Hz. İbrahim bunu çok düşündü ve sorularına cevap bulmaya çalıştı. En sonunda da her şeyi yaratan yüce bir yaratıcı olduğunu yani evrenin yaratıcısı olan Allah’a inandığını tüm insanlara açıkladı. Doğru yolu buldu, Allah’ın gücünü, varlığını ve birliğini kavradı.

Fil Suresi ve Anlamı nasıldır?

Kur’an-ı Kerim’in 105. Suresidir. Toplam beş ayettir. Mekke’de inmiştir. Adını birinci ayette geçen”fil”keli-
mesinden alır. Surede”Fil Olayi”anlatılır.

Fil olayı nedir, ne zaman ve nasıl olmuştur?

Fil Olayı şöyledir: Habeşistan (Etiyopya) Krallığı’nın Yemen valisi Ebrehe, Hristiyanlığı Arabistan’da yaymak ve insanların Kâbe’yi ziyaret etmelerini engellemek için bir kilise yaptırmıştır. Ancak insanlar bu kiliseye
fazla ilgi göstermeyince Kâbe’yi yıkmaya karar vermiştir. Fillerle desteklediği ordusuyla Mekke’yi kuşatmıştır.

Mekke’nin yöneticileri ise”Kâbe’nin sahibi Allah’tır. Onu sahibi koruyacaktır.” Diyerek Ebrehe’nin ordusuna karşı koymamışlardır. Ebrehe’nin ordusu Kâbe’ye yaklaşınca göklerde beliren sürü sürü ebabil kuşları, ordunun üzerine taşlar yağdırarak onları yerle bir etmişlerdir. Böylece Allah Kabe’yi düşmanlara karşı korumuştur.

Fil suresi’nin anlamı nedir?

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla
1. (Ey Muhammed! Kâbe’yi yıkmaya gelen) fil sahiplerine Rabb’inin ne ettiğini görmedin mi?
2.0nların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3.0nların üstüne, sürü sürü ebabil kuşları gönderdi.
4.0nlara çamurdan sertleşmiş, taşlar atıyorlardı.
5. Sonunda onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

Kur’an-ı Kerim’in dinin temel kaynağı olması ve eğitici özellikleri İle ilgili ayetleri nelerdir?

Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacagız. Hicr Suresi, 9. Ayet

Müminler ancak kardeştir. Hucurat Suresi, 10. Ayet

(Ey ehl-i kitab!) Yüzlerinizi (ibâdet maksadıyla) doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik (için yeterli) değildir; fakat iyilik o kimsenin (iyiliği)dir ki, (o kişi)Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitab(lar)a ve peygamberlere îmân eder; ona (o elindeki mala) olan sevgisine rağmen malı akrabâlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve köleler uğrunda verir; namazı hakkıyla edâ eder ve zekâtı verir. Çünki (onlar) söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirenler ve sıkıntı (fakirlik), hastalık ve savaşın şiddetli ânında sabredenlerdir. İşte onlar, doğru olan kimselerdir. Takvâ sâhibi olanlar da işte ancak onlardır. Bakara Suresi, 177. Ayet

Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. En’am Suresi, 151. Ayet

öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım.
Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Bakara Suresi, 152. Ayet

Birbirinize bir emanet bırakırsanız emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve Rabb’i olan Allah’tan korksun. Bakara Suresi, 283. Ayet

Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın…
Allah kendini beğenen ve daima övünüp duran kimseyi sevmez. Nisa Suresi, 36. Ayet

Her şey’in yaratıcısı Allah’tır. O; birdir, mutlak hakimiyet sahibidir. Ra’d Suresi, 16. Ayet

Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Hepsi 0’na boyun eğmiştir. Rum Suresi, 26. Ayet

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir