Sesli okuma yaparken uymamız gereken kurallar nelerdir?

sesli okuma sınıf öğretmen öğrenci

Sesli okuma yaparken uymamız gereken kurallar nelerdir?

Bir diyaloğu kahramanları canlandırarak okumalıyız.

İşitilebilir bir ses tonuyla okumalıyız.

Kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz.

Parmakla takip etmeden okumalıyız.

Sınıf düzeyine uygun bir hızda okumalıyız.

Şiiri düzyazıdan ayırt ederek okumalıyız.

Türün (şiir, düz yazı, vs.) özelliklerine uygun hızda okumalıyız.

Vurgu ve tonlamalara dikkat etmeliyiz.

Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okumalıyız.

Sesli okumanın amacı, okuyanın metinde geçen kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini ve hangi bağlamda kullanıldığını anlamasını sağlamaktır.

Sesli okuma, okuyanın okuma seviyesini belirleyerek düzgün konuşma yeteneğini geliştirir. Sesli ve güzel okuma sayesinde dinleyiciler metnin konusuna ilgi duyar ve bu, onlarda okuma zevki uyandırır.

Sesli okuma farklı şekillerde yapılabilir. Birinci yol, öğretmeninizin açık ve anlaşılır bir biçimde, herkesin duyacağı bir ses tonuyla örnek okuma yapmasından sonra, size metni kavramaya yönelik sorular sorması ve etkinlikler yaptırmasıdır. İkinci yol, öğretmeninizin örnek okumasından sonra bir öğrencinin metni sesli okumasıdır. Üçüncü yol ise yine öğretmenin örnek okumasından sonra sizi gruplara ayırarak her gruptan bir kişiye veya grubun tamamına sesli okuma yaptırmasıdır. Sesli okumanın en önemli şartı, kelimeleri doğru telaffuz etmek, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dinleyenlerin metni anlamasını ve metinden zevk almasını sağlamaktır. Sesli okumada hızlı okumaktan çok uygun yerlerde duraklama yapmak önemlidir. Ses tonu, metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak ayarlanmalıdır.

Okunan metin dikkatle dinlenmeli, okuma süreci kesintiye uğratılmamalı, düzeltmeler ve
açıklamalar okumanın sonuna bırakılmalıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir