Peygamberimiz’in Örnek Aile Hayatı

Peygamberimiz'in Örnek Aile Hayatı

Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’in Örnek Aile Hayatı

Peygamberimiz’in Örnek Aile Hayatı

Hz. Peygamber (sav)’in Evliliği ve Çocukları

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) geçimini sağlamak için ticaret yapıyordu. Dürüst ve güvenilir bir kişiliği vardı. Bu nedenle peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’e Muhammed’ül Emin (Güvenilir Muhammed) denilirdi. Bu dürüstlüğünden dolayı da ticaret ile uğraşan Hz. Hatice’nin işlerinin başına geçmişti.

Hz. Hatice Mekke’nin en soylu hanımlarından biriydi ve Hz. Muhammed ile evlendiler. 25 yıl süren bu mutlu evlilikten 6 Çocukları doğdu. İlk doğan Kasım, bebekken vefat etti. Diğer çocuklarının isimleri ise; Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma ve Abdullah’tır. Hz. Hatice’nin vefatından sonra”Mariye”isimli bir kadınla evlenen peygamberimiz Hz. Muhammed’in İbrahim adında bir oğlu daha doğmuştur. Fatıma dışındaki bütün evlatları peygamberimizden önce vefat etmiştir.

Peygamberimizin Aile İçindeki Örnek Davranışları

Peygamberimiz Hz. Muhammed her konuda olduğu gibi aile konusunda da örnek davranışlar sergilemiştir. Onun aile hayatı sevgi, saygı ve hoşgörü üzerine kuruludur. Bu özellikler dışında dayanışma, fedakarlık, merhamet gibi güzel davranışlar da aile ortamında edinilir. Kur’an-ı Kerim’de peygamberimiz’in örnek aile davranışları ile ilgili ilgili birçok ayet bulunmaktadır.
Hz. Muhammed aile bireylerini seven, sayan, değer veren, hem eşi hem de çocuklarıyla ilgilenen bir aile reisiydi.

Peygamberimiz ve eşi Hz. Hatice, beraber kazandıkları mallarını, kıtlık ve kuraklığın olduğu dönemlerde akrabalarına ve yoksullara dağıtmışlardır. Akrabalarının sevinç ve üzüntülerini paylaşmışlardır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in örnek aile yapısı

Tüm aile bireylerinin fikirlerine değer verirdi.
Kız ya da erkek evlat fark etmeksizin ailesindeki herkese eşit davranırdı.
Aile bireyleri arasında dayanışmaya önem verirdi.
Akrabalık ilişkilerine önem ve değer verirdi.
Komşuluk ilişkilerine önem ve değer verirdi.
Eksikleri olan ya da maddi durumu iyi olmayan aile bireylerine destek verir, onlara kol kanat gererdi.
Akraba ziyaretlerine önem verir, her akrabasının gönlünü hoş tutardı.
Peygamberimiz kimseyi kırmaz ve azarlamazdı. Ailesinin içinde kimse için ayrım yapmaz, herkese eşit davranır ve severdi.
Ailesinin sevinç ve sıkıntılarını paylaşırdı.
Ailesine ve misafirlerine karşı cömert davranırdı.
Ailesinde herkesin tutumlu olmasını isterdi ve israftan kaçınırdı. Gereği dışında, fazla olan şeyleri de ihtiyaç sahiplerine verirdi.
Öksüz, yetim ve yoksullara yardımcı olur, onları korur ve gözetirdi.

Kur’an-ı Kerim’de peygamberimiz Hz. Muhammed’in aile hayatı ve örnek davranışları ile ilgili ayetler

Ahzab Suresi 21. Ayet: “And olsun ki sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah’ın Resûlünde güzel bir örnek vardır.”

Nisa Suresi 1. Ayet: “Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yaratan, ondan da eşini (Havvâ’yı) yaratarak (yeryüzüne) ikisinden birçok ricâl (erkekler) ve nisâ (kadınlar) yayan Rabbinizden sakının! O’nun hakkına birbirinizden isteklerde bulunuyor olduğunuz Allah’dan ve akrabâlık bağların(ı koparmak)tan sakının! Şübhesiz ki Allah, sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.”

İsra Suresi 29. Ayet: “Hem elini boynuna bağlı kılma (cimri olma); onu büsbütün geniş davranarak da açma! Yoksa, kınanmış ve pişman bir hâlde oturup kalırsın.”

Nahl Suresi 90. Ayet: “Şübhesiz ki Allah, adâleti, iyiliği ve akrabâya (muhtaç oldukları şeyleri) vermeyi emreder; fuhşiyâttan, kötülükten ve azgınlıktan da men‘ eder. İbret alasınız diye size (Allah, böyle) nasîhat eder.”

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in aile hayatı ve örnek davranışları ile ilgili hadisler

Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de ailem konusunda sizin için en iyiniz olanım.

Cömert, Allah’a insanlara ve cennete yakındır.

Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin.

Yiyiniz giyiniz, tasadduk ediniz. Fakat bunları yaparken israfa kaçmayınız.

Güzel söz de bir sadakadır.

Kardeşini güler yüzle karşılaman da bir iyiliktir.

Salavat Duası Nedir?

Salavat duası, peygamberimiz Hz. Muhammed’e olan bağlılığımızı, sevgi ve saygımızı, belli eden bir duadır. Salavat duası hem peygambere olan sevgi ve saygımız için hem de namazların son oturuşunda bu duayı okumak dini bir gerekliliktir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir