Millî Birlik ve Beraberliğimizin Önemi Nedir?

Milli birlik bayrak

Millî Birlik ve Beraberliğimizin Önemi Nedir?

Sizce millî birlik ve beraberlik ne demektir?
Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkıları nelerdir?

Millî birlik ve beraberlik milletçe birliği, bir arada yaşamayı ve bütünlüğü belirtir. Devlet, gücünü millî birlik ve beraberlikle sağlar. Bu sayede, ülkeyi bölmek ve yıkmak isteyenlerle mücadele gücü oluşur. Toplumdaki millî birlik ve beraberlik duygusu, vatandaşları bir arada tutar. Vatan sevgisiyle bir araya gelen halk, tüm kötülüklere karşı ülkesini savunur. Geçmişte bunun en güzel örneği Kurtuluş Savaşı’nda verilmiştir.

Türk halkı, Mustafa Kemal’in önderliğinde büyük bir millî birlik ve beraberlik örneği göstermiştir. Yiyeceğinin, giyeceğinin büyük bir bölümünü orduya vermiştir. Ordu ve millet el ele vermiş, vatanını düşman işgalinden kurtarmıştır. Milletimiz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki sıkıntıları birlik ve beraberlikle yenmiş, milletçe bütün engelleri aşabileceğini kanıtlamıştır.

Millî ve dinî bayramlar toplumu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tutar. Düğün, sünnet, doğum gibi neşeli günlerde ve cenaze gibi acılı günlerde toplumca birlik, beraberlik yaşanır. Böylece üzüntüler azalır, sevinçler artar. Gönüllü hizmetlerde bulunmak toplumca dayanışmayı arttırır. Atatürk “Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.” demiştir.

15 Temmuz İki Bin On Altı tarihinde, devletimize ve milletimize karşı bir saldırı yapılmıştır. Milletimiz, devletimiz parçalanıp bölünmek istenmiştir. Bu saldırıya halkımız, devletimiz ve ordumuz millî birlik ve beraberlik duygusu içerisinde karşı koymuştur. Düşmanların, devletimizi ve milletimizi bölmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz, millî birlik ve beraberliğimizin bütün dünyaya gösterildiği gündür.

“Türk milleti, millî birlik ve beraberlik içinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.” (Atatürk)

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir