Işık kaynakları nelerdir?

ışık

Işık kaynakları nelerdir?

ışık

Elektrik eskiden yaygın olarak kullanılmıyordu. Elektriğin olmadığı yerlerde insanlar aydınlanmak amacıyla gaz lambası, mum, lüks, kandil veya meşale gibi ışık kaynaklarını kullanıyorlardı.

Eskiden kullanılan ışık kaynaklarının yerine şimdi hangi ışık kaynakları kullanılmaktadır?
İnsanlar tarafından yapılmayan, yapısı gereği doğada kendiliğinden ışık yayan ışık kaynakları nelerdir?

Işık yayan, çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır. Dünyamızı aydınlatan en büyük ışık kaynağı Güneş‘tir. Yıldızlar, ateş, el feneri ve lamba diğer ışık kaynaklarımızdandır.

Işık Kaynakları
Doğal Işık Kaynakları
Yapay Işık Kaynakları

Doğal Işık Kaynakları Nelerdir?
Kendi ışığını kendi üretebilen varlıklardır.
Güneş
Yıldızlar
Şimşek
Ateş Böceği
Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayabilen kaynaklardır. Güneş ve Güneş yapısındaki yıldızlar doğal ışık kaynaklarıdır. Şimşek çakması veya yıldırım düşmesi sırasında gördüğümüz ışık da doğal ışık kaynağıdır.
Bazı canlılar kendi ışığını kendileri üretebilirler. Ateş böceği, denizanası, mürekkep balığı ve bazı mantarlar ışık yayabilen doğal ışık kaynaklarıdır.

Yapay Işık Kaynakları Nelerdir?
İnsanların etkisi ile yanan veya sönen ışık kaynaklarıdır.
El Feneri
Ampul
Meşale
Cep Telefonu
Ekranı
Televizyon Ekranı
Mum
Gaz Lambası
Akşamları ve karanlık ortamlarda doğal ışık kaynakları yetersiz olduğu için insanlar kendi yapay ışık kaynaklarını üretmişlerdir. Yapay ışık kaynakları tükenebilecek kaynaklardır, insanların müdahalesi ile yanar ve söner.

Işık kaynağı olmayıp ışığı yansıtan varlıklar nelerdir?
Ay
Ayna
Sudaki Işık Yansıması

Her Şey Işık Kaynağı Mıdır?
Bir tepsiyi güneş ışığı gören bir cam kenarında düz bir zemine koyalım.
Tepsinin içine taşmayacak kadar su dolduralım.
Tepsinin bulunduğu pencere hariç diğer pencerelerin perdelerini kapatıp içeri ışık girmesini engelleyelim. Bulunduğumuz ortamın tavanını veya duvarlarını gözlemleyelim.
Bulunduğumuz ortamın tavanında veya duvarlarında tepsiye su doldurduktan sonra ne gözlemledik?

Ay geceleri çok parlak görünüyor. Ay da bir ışık kaynağı mıdır?

Ay gece

Bazı varlıklar ışık kaynağı olmamasına rağmen ışık kaynağından gelen ışığı yansıtır.
Güneş’ten gelen ışığı Dünya’mıza yansıtan Ay, ışık kaynağı değildir.
Ayna, fosforlu trafik levhaları veya fosforlu kıyafetler ışık kaynağı değildir.
Bu varlıklar ışık kaynağından gelen ışığı yansıtır.

Cümlelerdeki boş bırakılan yerleri aşağıda verilen kelimelerle doldurunuz.
yapay – doğal – tükenebilecek – Güneş – ışık – ışık kaynağı
1. Dünyamızı aydınlatan …………………….. en büyük ışık ve ısı kaynağıdır.
2. İnsanlar tarafından oluşturulmuş ışık kaynaklarına …………………….. ışık kaynakları denir.
3. Ay, trafik levhaları ve ayna gibi varlıklar …………………….. …………………….. değildir.
4. Yapay ışık kaynakları, kullandıkça …………………….. kaynaklardandır.
5. Çevresine kendiliğinden ışık yayan kaynaklar …………………….. ışık kaynaklarıdır.
6. Ortamda …………………….. varsa cisimleri görebiliriz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir