Işık kaynakları nelerdir?

ışık

Işık kaynakları nelerdir?

Elektrik eskiden yaygın olarak kullanılmıyordu. Elektriğin olmadığı yerlerde insanlar aydınlanmak amacıyla gaz lambası, mum, lüks, kandil veya meşale gibi ışık kaynaklarını kullanıyorlardı.

Eskiden kullanılan ışık kaynaklarının yerine şimdi hangi ışık kaynakları kullanılmaktadır?
İnsanlar tarafından yapılmayan, yapısı gereği doğada kendiliğinden ışık yayan ışık kaynakları nelerdir?

Işık yayan, çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır. Dünyamızı aydınlatan en büyük ışık kaynağı Güneş‘tir. Yıldızlar, ateş, el feneri ve lamba diğer ışık kaynaklarımızdandır.

Işık Kaynakları
Doğal Işık Kaynakları
Yapay Işık Kaynakları

Çevremizde pek çok ışık kaynağı vardır. Bunlardan bazıları doğal, bazıları yapay ışık kaynağıdır.

Doğal Işık Kaynakları Nelerdir?

Kendiliğinden ışık yayan varlıklara doğal ışık kaynağı denir. Bir yıldız olan Güneş, doğal ışık kaynağıdır. Yıldızlar, şimşek ve yıldırım doğal ışık kaynaklarıdır. Yaz gecelerinde ışık yayan ateş böceklerine mutlaka rastlamışızdır. Ateş böcekleri ve denizlerin derinliklerinde yaşayan bazı denizanası, mürekkep balığı ve bazı mantarlar gibi canlılar çevrelerine ışık yayan doğal ışık kaynaklarıdır. Bazı canlılar kendi ışığını kendileri üretebilirler.

Kendi ışığını kendi üretebilen varlıklardır.
Güneş
Yıldızlar
Şimşek
Ateş Böceği
Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayabilen kaynaklardır. Güneş ve Güneş yapısındaki yıldızlar doğal ışık kaynaklarıdır. Şimşek çakması veya yıldırım düşmesi sırasında gördüğümüz ışık da doğal ışık kaynağıdır.

Yapay Işık Kaynakları Nelerdir?

İnsanlar tarafından üretilmiş ışık kaynaklarına yapay ışık kaynağı denir. Bu ışık kaynakları kendiliğinden ışık üretip yayamaz. Masa lambaları, mum, gaz lambası, el feneri, kandil, meşale ve araç farlarını yapay ışık kaynaklarına örnek olarak verebiliriz.

Yapay ışık kaynaklarından birçok alanda yararlanırız. Evde, okulda, iş yerlerinde aydınlanmak için led ampul, floresan lamba gibi ışık kaynaklarını kullanırız. Cadde ve sokakları gece olduğunda sokak lambaları ile aydınlatırız. Trafik ışıkları da yapay ışık kaynağıdır. Ancak bu ışıklar, çevreyi aydınlatmaktan çok uyarı niteliği taşır.

İnsanların etkisi ile yanan veya sönen ışık kaynaklarıdır.
El Feneri
Ampul
Meşale
Cep Telefonu
Ekranı
Televizyon Ekranı
Mum
Gaz Lambası
Akşamları ve karanlık ortamlarda doğal ışık kaynakları yetersiz olduğu için insanlar kendi yapay ışık kaynaklarını üretmişlerdir. Yapay ışık kaynakları tükenebilecek kaynaklardır, insanların müdahalesi ile yanar ve söner.

Işık kaynağı olmayıp ışığı yansıtan varlıklar nelerdir?
Ay
Ayna
Sudaki Işık Yansıması

“Işık Kaynakları” etkinliği

Amaç: Işık kaynaklarını sınıflandırmak
Gerekli Malzemeler: karton, yapıştırıcı, ışık kaynakları görselleri.
İzlenen Yol
1. Çevremizdeki ışık kaynaklarını gözlemleyelim.
2. Gözlemlerimizden yararlanarak doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere iki liste hazırlayalım.
3. Listelerdeki örneklerin yer aldığı bir poster hazırlayalım.
Sonuç
• Çalışmamızı sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

gece ay ışık

Bazı geceler gökyüzünde Ay’ı ışık yayıyormuş gibi görürüz. Ay’ı, ışık yayıyormuş gibi görsek de Ay, ışık kaynağı değildir. Üzerine düşen güneş ışığıyla aydınlanır ve bize parlak görünür.

Her Şey Işık Kaynağı Mıdır?
Bir tepsiyi güneş ışığı gören bir cam kenarında düz bir zemine koyalım.
Tepsinin içine taşmayacak kadar su dolduralım.
Tepsinin bulunduğu pencere hariç diğer pencerelerin perdelerini kapatıp içeri ışık girmesini engelleyelim. Bulunduğumuz ortamın tavanını veya duvarlarını gözlemleyelim.
Bulunduğumuz ortamın tavanında veya duvarlarında tepsiye su doldurduktan sonra ne gözlemledik?

Ay geceleri çok parlak görünüyor. Ay da bir ışık kaynağı mıdır?

Ay gece

Bazı varlıklar ışık kaynağı olmamasına rağmen ışık kaynağından gelen ışığı yansıtır.
Güneş’ten gelen ışığı Dünya’mıza yansıtan Ay, ışık kaynağı değildir.
Ayna, fosforlu trafik levhaları veya fosforlu kıyafetler ışık kaynağı değildir.
Bu varlıklar ışık kaynağından gelen ışığı yansıtır.

Cümlelerdeki boş bırakılan yerleri aşağıda verilen kelimelerle doldurunuz.
yapay – doğal – tükenebilecek – Güneş – ışık – ışık kaynağı
1. Dünyamızı aydınlatan …………………….. en büyük ışık ve ısı kaynağıdır.
2. İnsanlar tarafından oluşturulmuş ışık kaynaklarına …………………….. ışık kaynakları denir.
3. Ay, trafik levhaları ve ayna gibi varlıklar …………………….. …………………….. değildir.
4. Yapay ışık kaynakları, kullandıkça …………………….. kaynaklardandır.
5. Çevresine kendiliğinden ışık yayan kaynaklar …………………….. ışık kaynaklarıdır.
6. Ortamda …………………….. varsa cisimleri görebiliriz.

Aşağıdaki ışık kaynaklarının doğal ışık kaynağı mı, yapay ışık kaynağı mı olduğunu belirleyiniz.
Güneş
Floresan lamba
Ateş böceği
Gece lambası
Mürekkep balığı
Deniz feneri
Mum
Yıldırım

Işık kaynağının doğal ya da yapay olduğuna neye göre karar verirsiniz?

Aşağıda verilen ifadelerin doğru ve yanlış olanını ayırt ediniz.
1. Işık kaynakları doğal ve yapay oluşlarına göre iki grupta incelenir.
2. Yıldızlar, ışık kaynağı değildir.
3. El feneri, yapay ışık kaynağıdır.
4. Mum, doğal ışık kaynağıdır.
5. Güneş, doğal ışık kaynağıdır.
6. Işık kaynakları ışık yayarak varlıkların görünmesini sağlar.
7. Ay, doğal ışık kaynağıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir