Hayat Bilgisi Dersi ile İlgili Boşluk Doldurma Etkinlikleri

online okul

Hayat Bilgisi Dersi ile İlgili Boşluk Doldurma Etkinlikleri

Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük ya da sözcük grubuyla tamamlayınız.
barınmak – toprağın – geri dönüşüm – kuzeyi – batıdır – TEMA – doğudur
1. Ağaçların yosunlu tarafı ………………………………………….. gösterir.
2. Güneş’in doğduğu yön ………………………………………….. .
3. Kâğıt atıklar, ………………………………………….. ile tekrar kullanılabilir.
4. Su kaynaklarının kirlenmesi, ………………………………………….. da kirlenmesi demektir.
5. İnsanlar, ………………………………………….. için doğal çevreyi değiştirebilir.
6. Ülkemizde, doğa ve çevrenin korunması ile ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarından birisi ………………………………………….. Vakfıdır.

Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük ya da sözcük gruplarıyla tamamlayınız.
millî birlik – Kurtuluş Savaşı – sınıfımız – vatan sevgisi – odamız – kaymakam – sorumluluklarımızı – cumhuriyeti
1. İlçede, devleti ……………………………….. temsil eder.
2. Atatürk, 29 Ekim’de ……………………………….. ilan etti.
3. Ülkemizin gelişmesi için görev ve ………………………………. yerine getirmeliyiz.
4. ……………………………….., ortak kullanım alanlarındandır.
5. ……………………………….. ve beraberlik duygusu, vatandaşları bir arada tutar.
6. ……………………………….., Atatürk’ün kişilik özelliklerinden birisidir.
7. ……………………………….., geçmişte milletçe yaşadığımız birlik ve beraberliğe bir örnektir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir