Can cümleden azizdir

İnsanlar kendi çıkarlarını her zaman başkalarının çıkarlarından üstün görürler.