Tagged: ses

0

Sesin işitmedeki rolü nedir?

Ses Şiddetinin İşitme İçin Önemi Nedir?
Çevremizde çeşitli sesler meydana gelir. Bunlardan bazıları uçak sesi gibi şiddetli seslerdir. Bazıları ise daha az şiddetli olabilir.

0

Çevremizdeki sesler nelerdir?

Her Sesin Bir Kaynağı Var mıdır?
Bir ortamda birbirinden farklı sesler işitebiliriz. İşittiğimiz ses; bir köpeğin havlaması, bir kedinin miyavlaması, yoldan geçen bir aracın korna sesi olabilir. Her sesin bir kaynağı vardır.