Acemi nalbant gibi kah nalına vurur, kah mıhına

Söylediği sözlerle yaptığı işler arasında tutarlılık yoktur. Bunu da genellikle bilmeyerek yapar.