Maddeyi niteleyen özellikler nelerdir?

Maddenin Duyu Organları ile Açıklanabilen Temel Özellikleri Nelerdir?
Giysimizi ya da ayakkabımızı hangi sözcüklerle “Kırmızı” çizmeyi niteler. anlatırız? Örneğin çizmemiz deriden yapılmış, yumuşak ve kırmızı olabilir.