Sesin işitmedeki rolü nedir?

Ses Şiddetinin İşitme İçin Önemi Nedir?
Çevremizde çeşitli sesler meydana gelir. Bunlardan bazıları uçak sesi gibi şiddetli seslerdir. Bazıları ise daha az şiddetli olabilir.