Elektriğin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?

Elektriğin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?