Hayat Bilgisi Dersi ile İlgili Doğru-Yanlış Etkinlikleri

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ve yanlış olanları ayırt ediniz.