Akıl kişiye sermayedir

Kişinin yaptığı işte başarı sağlaması, aklını kullanması ile orantılıdır.