Elektrik kaynakları nelerdir?

elektrik akü

Elektrik kaynakları nelerdir?

Elektriği göremeyiz fakat elektriğin etkilerini ve yaptığı işi fark edebiliriz. Elektrikle çalışan bir aracın fişini prize taktığımızda elektrik, kablolar aracılığıyla araca ulaşır ve onu çalıştırır.

Elektrikli araçların çalışması için gerekli enerjiyi karşılayan bir elektrik kaynağı vardır. Ancak bu araçların elektrik kaynağı aynı olmayabilir. Örneğin elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve elektrikli fırın gibi birçok elektrikli araç şehir elektriği ile çalışır. Şehir elektriği, enerji santrallerinde üretilir.

Enerji santrallerinde üretilen elektrik, gerekli yerlere elektrik iletim hatları ile gönderilir. Oradan da elektrik evlere, okullara ve iş yerlerine kablolarla ulaştırılır.

Şehir elektriği dışında elektrikli araç gereçlerde kullanılan pil, batarya ve akü de birer elektrik kaynağıdır. Saat, uzaktan kumanda, el feneri gibi bazı elektrikli araç gereçlerin elektrik kaynağı pildir. Pil, düşük elektrik enerjisi üreten elektrik kaynağıdır.

Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, telsiz gibi araçların elektrik kaynağı bataryadır. Batarya, birçok pilin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Batarya, pile göre daha yüksek elektrik enerjisi üretir ve daha uzun süre kullanılabilir.

Otomobil, otobüs, kamyon, uçak gibi ulaşım araçlarının ve diğer motorlu araçların elektrik kaynağı aküdür. Akü de bir çeşit bataryadır. Otomobilde elektrik kaynağı aküdür.

elektrik akü

Elektrikli araç gereçleri kullanılan elektrik kaynağına göre sınıflandıralım etkinliği

Amaç: Kullanılan elektrik kaynağına göre elektrikli araç gereçleri sınıflandırmak
Gerekli Malzemeler: karton, cetvel, renkli boya kalemleri, elektrikli araç gereç görselleri, yapıştırıcı.
İzlenen Yol
1. Çevremizde kullanılan elektrikli araç gereçlerin bir listesini yapalım. Listemizde yer alan elektrikli araç gereçlerin hangi elektrik kaynağı ile çalıştığını araştıralım.
2. Listemizde yer alan elektrikli araç gereçleri kullanılan elektrik kaynağına göre sınıflandıralım.
3. Yaptığımız sınıflandırmayı, arkadaşlarımızın sınıflandırmalarıyla karşılaştıralım.
4. Elektrik kaynağına göre elektrikli araç gereçlerin sınıflandırıldığı bir poster hazırlayalım.
Sonuç
• Posterimizi sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.

Elektrikli araç gereçleri çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunun okunması ve uygun olan elektrik kaynağının seçilmesi gerekir. Örneğin pille çalışan elektrikli bir araç gereç şehir elektriği ile çalıştırılamaz.

Elektrik sınırlı ve maliyeti yüksek olan bir kaynaktır. Bu nedenle elektriğin tutumlu kullanılması ve israftan kaçınılması gerekir. Gereksiz yanan ışıkları kapatmalıyız.

Tost makinesi, gece lambası, kol saati, tablet, bilgisayar ve otomobil farları hangi elektrik kaynakları ile çalışır?

Pil Atıkları Çevreye Zarar Verir mi?

Kullanılan pillerin elektrik üretimi giderek azalır ve tükenir. Tükenen her pil, bir atıktır ve zararlı maddeler içerir. Tükenen piller çevreye atılırsa ya da yakılarsa bunların içindeki zararlı maddeler toprağa, havaya ve suya karışarak kirliliğe neden olur. Atık pillerin neden olduğu kirlilik canlılara zarar verir.

Piller ve Çevre etkinliği

Amaç: Pil atıklarının çevreye vereceği zararların farkına varmak, çevreyi korumak için öneriler geliştirmek
Gerekli Malzemeler: karton, renkli boya kalemleri, pil atıkları ve çevrenin korunması ile ilgili görseller.
İzlenen Yol
1. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları araştıralım. Araştırma yapmak için bilimsel çocuk dergilerinden ve kitaplarından yararlanalım. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarından biri olan Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfının (ÇEVKO) Genel Ağ adresini (www.cevkococuk.org) ziyaret edelim.
2. Araştırma sonuçlarımızdan yararlanarak pil atıklarının çevreye zarar vermemesi için yapılması gerekenleri tartışalım. Bu konuda öneriler ortaya koyalım.
3. Atık pillerin çevreye verdiği zararlar hakkında kişileri bilinçlendirmeyi amaçlayan sloganlar hazırlayalım.
4. Pil atıklarının çevreye verdiği zararları ve bu konuda alınması gereken önlemleri poster hâline getirelim.
Sonuç
• Hazırladığımız sloganları ve posteri sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

Pil atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek için atık piller evdeki diğer atıklarla karıştırılmamalıdır. Pil atıkları ayrı bir yerde toplanmalıdır. Toplanan piller daha sonra atık pil kutularına atılmalıdır. Evimizde veya okulumuzda topladığımız pillerin www.tap.org.tr Genel Ağ sitesine girerek ücretsiz olarak adresimizden alınmasını sağlayabiliriz.

Okulumuzda pil atıklarının toplanabileceği atık pil kutuları bulundurulmalıdır. Pil atıklarının daha az oluşması için yeniden doldurulabilen (şarj edilen) piller tercih edilmelidir.

Tükenen piller neden atık pil kutusuna atılır?
Tükenen piller diğer atıklarla beraber çöpe atılırsa ne olur?
Evimizde kullandığımız piller tükendiğinde bu pilleri ne yapıyoruz?

Aşağıdaki tabloda verilen elektrikli araç gereçleri çalıştırmak için hangi elektrik kaynağının kullanıldığını belirleyiniz.
Şehir Elektriği – Pil – Batarya – Akü
Kol saati
Cep telefonu
Hesap makinesi
Ütü
Gece lambası
Uzaktan kumanda
Otomobil
Dizüstü bilgisayar

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir