Dua İbadet ve Salih Amel

Dua İbadet ve Salih Amel

Dua İbadet ve Salih Amel

Dua İbadet ve Salih Amel

Dua etmek ibadetin özüdür. Dua sayesinde insan yaratıcısı olan Yüce Allah’a isteklerde bulunur. Tüm sevinç ve üzüntüler Allah ile paylaşılır.
Dua sayesinde:
Verdiği nimetler için Allah’a şükredilir.
Yapılan hatalardan dolayı Allah’tan bağışlanma dilenir, tövbe edilir.
Allah kendisine yapılan samimi duaları ve üzerinde sebatla durulacak tövbeleri kabul edeceğini Kur’an’da belirtir.
Dua insanın Allah katındaki değerini arttırır.
İnsan Allah’a ellerini açıp yalvarması ve dua etmesiyle derdini döker ve manevi huzura kavuşur.
Dua ettikçe insanın iç dünyası ferahlar ve mutluluk dolar, insanın hayatı anlam kazanır.

Nasıl Dua Edilmelidir?

Allah’a kısık sesle ve içten gelerek dua ederiz. Dualarımızda Allah’in güzel isimlerini (Esma-ül Hüsna) anmalıyız. Sadece kendimiz için değil, anne, baba ve diğer tüm yakınlarımız için de dua etmeliyiz. Dua sayesinde insanın kalbi Allah’a yönelir ve
Allah sevgisiyle dolar. Dua ibadet etmenin özüdür ve her ibadetin başında dua etmek gelir. Tüm ibadetlerin başında ve sonunda dua edilmesi öğütlenir. Dua ve ibadet birbirinin özü ve birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. Peygamberden dua örnekleri

Rabb’im! Anne-babama ve bana verdiğin nimetlere şükretmemi ve razı olacağın yararlı işler yapmamı sağla…
Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!
Ey Rabb’imiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!..
Ey Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı, bize yardım et!..
Rabb’im… İşimi bana kolaylaştır.
Allah’im! Senin adını anarak yatıyor, senin adını anarak kalkıyorum. Bizlerden rahmetini ve iyiliğini esirgeme… Bizleri gücünle koru!
Allah’ım! Yaradılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.
Allah’im! Senden faydalı bilgi, temiz rızık ve kabul edilmiş bir ibadet dilerim.
Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah’a şükürler olsun.
Allah’ım! Cimrilikten, korkaklıktan, tembellikten ve kötülüklerden sana sığınırım.

İbadet Nedir?

ibadet, Allah’a kulluk etmek, ona olan saygi, sevgi ve bağlılığımızı göstermek, onun emirlerini yerine
getirmektir.

İslam’ın temel İbadetleri

namaz, oruç, hac, zekat

İbadet sadece bunlarla sınırlı değildir. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şey ibadettir.
Farz ibadetler: Allah’ın kullarından kesin şekilde yapmasını istediği davranışlardır.
Vacip ibadetler: Allah’in kullarından yapmasını istediği, fakat kesinlik, taşımayan davranışlardır.
Sünnet ibadetler: Peygamberimizin yaptığı ve bizlere de yapmamızı önerdiği davranışlardır.

İnsanlar, Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek amacıyla ibadet eder. İbadet eden insan Allah’ın buyruklarına uymuş ve sorumluluklarını yerine getirmiş olur.

Başlıca İbadetler

Namaz: Namaz, Müslümanların yerine getirmesi zorunlu yani farz bir ibadettir. Ergenlik çağına gelmiş, aklı yerinde her Müslüman namaz kılmakla yükümlüdür. Kur’an’da bununla ilgili bir çok ayet bulunmaktadır. Aynca namaz günün belirli zamanlarında ve günde beş vakit kılınır.

Oruç: İslam’ın beş temel farzından biridir. Oruç, tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar bir şey yiyip içmemekten geri durmaktır. Namaz gibi oruç da her Müslüman için zorunlu bir ibadettir.

Hac: Gerekli şartları taşıyan her Müslümanın ömründe bir kez yapması emredilen bir ibadettir. Hac esnasında Kâbe ve diğer kutsal mekanlar ibadet etmek amacıyla ziyaret edilir. Hac ibadeti uzun süren zor bir ibadet olduğu için kişinin sağlıklı olması gereklidir.

Zekat: Dinin belirlediği ölçülere göre, zengin olan her Müslümanın malının ya da parasının belirlenen ölçüdeki kısmını fakir ve ihtiyaç sahiplerine vermesidir.

Namaz, oruç, hac ve zekat ile ilgili ayetler

Hacc Suresi 78. Ayet: “Allah uğrunda nasıl cihâd etmek gerekiyorsa, öyle cihâd edin! O sizi seçmiş ve dinde üzerinize hiçbir zorluk kılmamıştır. Babanız İbrâhîm’in dîninde de (böyleydi). O (Allah), gerek daha önce(ki kitablarda), gerekse bunda (Kur’ân’da) sizi “Müslümanlar” diye isimlendirdi ki, peygamber(iniz) size şâhid olsun ve (siz de) bütüninsanlara şâhidler olasınız! Öyle ise namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’(ın dînin)e sımsıkı tutunun! O sizin Mevlâ’nızdır. İşte O ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!”

Bakara Suresi 284. Ayet: “Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır. İçinizde olanı açıklasanız da onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesâba çeker. Bununla berâber (O,) dilediği kimseyi (kendi lütfundan) bağışlar, dilediği kimseye de (hak ettiği için) azâb eder. Ve Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.”

Al-i İmran Suresi 97. Ayet: “Orada apaçık alâmetler, İbrâhîm’in makāmı vardır. Oraya giren ise emniyette olur (ona dokunulmaz). Hem ona (, oraya gitmek için) bir yola gücü yeten bir kimsenin o evi (Kâ‘be’yi) haccetmesi, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır. Kim de inkâr ederse, artık şübhe yok ki Allah, âlemlerden müstağnîdir (hiçbir şeye muhtaç değildir)!”

Bakara Suresi 43. Ayet: “Hem namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve rükû‘ edenlerle berâber rükû‘ edin!”

Bakara Suresi 184. Ayet: “Sayılı günler olarak (oruç size farz kılındı)! Fakat içinizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, artık (tutamadığı günler) sayısınca başka günler(de oruç tutsun)! Ona gücü yetmeyenlerin üzerine ise, (tutamadıkları her gün için) bir fakirin (bir günlük) yiyeceği kadar fidye (verme borcu) vardır. Buna rağmen kim gönlünden koparak bir hayır işlerse (daha fazla verirse), o takdirde bu, onun için daha hayırlıdır. Bununla berâber bilirseniz, (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”

Cami Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Cami: Müslümanların ibadet etmek amacıyla gittikleri kutsal mekanlardır. Camide namaz kılınır, dua edilir,
vaaz ve hutbe dinlenir. Kur’an-ı Kerim okunur, okunan Kur’an-ı Kerim de dinlenir. Caminin mimari yapısı farklıdır. İçinde: minare, mihrap, minber ve vaaz kürsüsü gibi kısımlar bulunur. Camiler, birlik ve beraberliğin pekişmesinde, insanların hep birlikte ibadet etmesinde önemli bir yerdir. Böylece toplumsal barış ve yardımlaşma ve dayanışma sağlanır.

Salih Amel Nedir?

İslam dininde ibadet etmekle birlikte güzel davranışlarda, iyi eylemlerde bulunmak da istenir. İnsanın kendisine ve çevresine yararlı olmak için yaptığı her güzel iş ve davranış salih ameldir. Salih amel kimseden karşılık beklenmeksizin yapılır ve amaç Allah’ın rızasını kazanmaktır. Kur’an’da salih amelde bulunan insanlar övülür. Bu yüzden her insan müslüman, güzel söz söylemeyi ve güzel davranışlarda bulunmayı ilke edinmelidir. Böylece Allah’ın rızasını kazanan bir Müslüman oluruz.

İbadetlerimizin Davranışlarımıza Etkileri

İbadet, insanın amelleri üzerinde olumlu etkiler sağlar. İbadetler ve salih ameller insanı iyiye yönlendirir ve kötüden uzaklaştırır. Namaz kılan insan, oruç tutan insan, hacca giden insan, zekatını veren insan ibadetlerini yapmanın huzurunu ve manevi mutluluğunu yaşar.

Rabbena duası: Bu dua Kur’an’da bir ayettir ve kısa olmasına rağmen kapsamlı bir duadır. Peygamberimiz bu duayı çok okurdu. Ayrıca bu dua namazların son rekatında selam vermeden önce okunur.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir