Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Atatürk

Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmasında hangi kişilik özelliği etkili olmuştur?

Mustafa Kemal’in sahip olduğu kişisel özellikler, onun Kurtuluş Savaşı’nda millî birliği sağlayan bir lider olmasına etki etmiştir. Yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edildiğinde, Mustafa Kemal endişelenmemişti. Düşmanı yurdumuzdan çıkaracağına inanmış, Türk milletini de inandırmıştı. Bu, onun inandırıcılık özelliğiydi.

Atatürk

Mustafa Kemal’in lider olarak Millî Mücadele’de başarılı olmasının nedenlerinden birisi, Anadolu’daki komutanlarla iş birliği yapmasıdır. Mustafa Kemal’in diğer komutanlarla ve arkadaşları ile iş birliği içerisinde çalışması, onların görüşlerine değer vermesi onu Millî Mücadele’nin lideri ve galibi yapmıştır.

Kararlı olması, Atatürk’ün kişilik özelliklerinden birisidir. Bununla ilgili aşağıdaki alıntıyı okuyalım.

Atatürk

Okullarda yeni alfabeye geçiş yavaş yavaş, öğrencileri alıştıra alıştıra gerçekleşecekti. Ders kitapları ile öteki yazılı öğretim gereçlerinin hazırlanmasında da aynı yol izlenecekti.
Atatürk, bir gün Dil Uzmanları Kurulu Başkanı’nı çağırdı ve ona şöyle dedi:
– Uygulamaya geçiş için beş yıl düşünmüşsünüz, öyle mi?
– Evet…
Atatürk, kararlı bir biçimde ve emir niteliğinde kesin görüşünü bildirdi:
– Hayır, üç ay!..
Başkan şaşırmıştı. Ülkede yayımlanan gazete, dergi ve kitapların tümü nasıl böyle kısa bir zamanda yeni Türk alfabesine göre basılabilirdi?
Atatürk, başkanın şaşkınlığı henüz geçmeden, şunları söyledi:
– Ya üç ayda uygulayabiliriz ya da hiç uygulayamayız. Arap harflerine ayrılacak sütunlar yok mu? Onların sayısı bire de inse herkes yalnız onu okur. Beş yıl sonra işe yeniden başlamamız gerekir. Hele bu arada bir bunalımla karşılaşırsak ya da bir savaş çıkarsa attığımız adımları da geri çekmek durumunda kalırız.
A. Ferhan Oğuzkan, Anılarda Atatürk, s. 60.

Yeni Türk alfabesini yaygınlaştırmak için çalışmalar başlatıldı. Atatürk’ün kararlılığı sayesinde üç ay gibi kısa zamanda yeni Türk alfabesi kullanılmaya başlandı.

Mustafa Kemal’in, Çanakkale Savaşı sırasında yurdumuzu işgal etmeye gelmiş ve topraklarımızda hayatını kaybetmiş düşman askerleri için aşağıdaki sözünü okuyalım.
“Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız… Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar!.. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”
Atatürkçülük, C 1, s. 327.

Mustafa Kemal, böylesine insan sevgisi ile dolu bir liderdi. Mustafa Kemal, olayların sonucunu akıl yürüterek tespit ederdi. Çanakkale Savaşı sırasında, düşman donanmasının nereden çıkarma yapabileceğini akıl yürüterek önceden sezmiştir. Mustafa Kemal, buna göre gerekli tedbirleri alarak savaşın sonucunu olumlu yönde değiştirmiştir.

“… Yurdun her karış toprağı, yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz…”
Nutuk Söylev, C 2, s. 827.

Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişiler kimlerdir?

Atatürk

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir