Amentü duası okunuşu ve anlamı nedir?

amentü dua

Amentü duası okunuşu ve anlamı nedir?

ÂMENTÜ DUASI VE ANLAMI
Âmentü kavramı sözlükte, “inandım, iman ettim” anlamına gelen Arapça bir ifadedir. Terim olarak ise İslam dininin inanç esaslarını içeren duanın adıdır. Âmentü duasında dinimizin iman esasları sıralanır. Bu dua, kelime-i şehadetin söylenişiyle sona erer.

amentü dua

ÂMENTÜ DUASI
“Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l- âhiri ve bi’lkaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l ba’sü ba’de’l-mevti hakkun.
Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.”

ÂMENTÜ DUASININ ANLAMI
“Ben; Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allahü Teâlâ’dan geldiğine, öldükten sonra yeniden dirilmeye inandım, hepsi haktır.
Kesinlikle şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur; yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.”

amentü dua okunuşu anlamı

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir