A harfi ile başlayan atasözleri

Kitap atasözü

A harfi ile başlayan atasözleri

Aba vakti aba, yaba vakti yaba

Abanın kadri yağmurda bilinir

Abdal tekkede hacı Mekke’de bulunur

Abdala kar yağıyor, titremeye hazırım demiş

Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlıktır.

Acele ile menzil alınmaz

Acele işe şeytan karışır

Acemi katır kapı önünde yük indirir

Acemi nalbant gibi kah nalına vurur, kah mıhına

Acı patlıcanı kırağı çalmaz

Acı söz adamı dininden, tatlı söz yılanı ininden çıkarır

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır

Acıkmış kudurmuştan beterdir

Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur

Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış

Açılan solar, ağlayan güler

Açın gözü ekmek teknesinde olur

Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez

Aç at yol almaz, aç it av almaz

Aç ayı oynamaz

Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin

Aç doymam, tok acıkmam sanır

Aç elini kora sokar

Aç gözünü, açarlar gözünü

Aç kurt bile komşusunu dalamaz

Aç ne yemez, tok ne demez

Aç tavuk kendini darı ambarında sanır

Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz

Açık ağız aç kalmaz

Açık yaraya tuz ekilmez

Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Açın karnı doyar, gözü doymaz

Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü

Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz

Adam adam denmekle adam olmaz

Adam adama her daim muhtaç olur

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

Adam adamdan korkmaz, utanır hatır sayar

Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir olmasa da çulu

Adam adamı bir kere aldatır

Adam ahbabından bellidir

Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur

Adamak kolay, ödemek güçtür

Adamın adı çıkacağına canı çıksın

Adamın iyisi alış verişte belli olur

Adamın iyisi iş başında belli olur

Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork

Akıl kişiye sermayedir

Akıl para ile satılmaz

Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer

Akıllıyı arkada tutma, akılsızı kılavuz etme

A harfi ile başlayan atasözleri

Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar

Allah sabırlı kulunu sever

Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin

Alma mazlumun âhını, çıkar âheste âheste

Altın anahtar her kapıyı açar

Altın eli bıçak kesmez

A harfi ile başlayan atasözleri

Aş taşınca kepçeye paha olmaz

At, adımına göre değil, adamına göre yürür.

At sahibine göre kişner.

At yedi günde, it yediği günde

Ata eyer gerek, eyere er gerek.

Atanın sanatı oğula mirastır.

Ateş düştüğü yeri yakar

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Ateşle barut bir yerde durmaz

Ayranım ekşidir diyen olmaz

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir